Raspberry pi SERVER

Wanneer de Raspberry pi uit de verpakking wordt gehaald, is dit een "dom" apparaat. Als we de voeding en de SD-kaart in het apparaat steken en de stekker in het stopcontact doen, zal er helemaal NIKS gebeuren! Om het geheel werkend te krijgen moet er software op de SD-kaart worden geinstalleerd.

Benodigde onderdelen Server:
 • Server behuizing
 • Voeding 12V Mini
 • Externe USB harde schijf 3TB
 • Raspberry pi 512MB Model B
 • 4-32GB SD-kaart
Software op SD-kaart:
 • Raspbian { besturingssyteem op de SD-kaart }
 • Apache of Lighttpd { webserver voor website }
 • PHP5 { Verwerken PHP webpagina's }
 • SQLite database { Database voor bijvoorbeeld opslaan van wachtwoorden enz.}
 • Samba { Bestanden delen op windows pc's }
Hulp-software:
 • Win32 Disk Imager { Voor het schrijven van Raspbian op de SD-kaart }
 • PuTTy { Voor besturing van de Server op afstand }
 • Winscp { Veilig bestandsbeheer op afstand }
 • SQLitestudio { Aanmaken en beheren sqlite databases }
RaspberryPi

TOP

SD-kaart Prepareren

Om de Raspberry pi als Server te kunnen gebruiken moet Raspbian op een SD-kaart worden gezet.

De grote van de SD-kaart is minimaal 2GB, 4GB of groter. In mijn geval heb ik gekozen voor een SD-kaart van 32GB, genoeg ruimte om programma's te proberen binnen Raspbian.

De nieuwste versie van Raspbian kan worden gedownload van de website:

Wanneer het bestand is gedownload, is het bestand gezipt. Voordat het bestand kan worden gebruikt, moet deze worden uitgepakt met behulp van bijvoorbeeld WinZip of WinRAR.

Wanneer het bestand is uitgepakt kan de image moet de image op de SD-Kaart worden geïnstalleerd.

Het image bestand naar je SD kaart slepen zal niet gaan werken, we moeten hiervoor een programma installeren.

Voor Windows is dit Win32DiskImager. We gaan nu verder met deze tool.

A1

Win32DiskImager

De SD-kaart kan nu in het slot van de pc of externe kaartreader worden gestoken. Onder Device wordt deze dan zichtbaar.

A2

De Device letter is in dit geval { I:/ }

Mocht het station niet zichtbaar worden dan dient Win32DiskImager opnieuw te worden gestart.

De volgende stap is het selecteren van het Image { .img } bestand.

A3

Selecteren image bestand [.img]

Klik op open. Daarna kan het "image" { .img } bestand naar de SD kaart worden geschreven Klik op "Write".

A4

Image naar SD-kaart schrijven

Win32DiskImager zal nu de onderstaande melding geven, Klik op "Yes".

"Writing to a physical device can corrupt the device."

A5

"Writing to a physical device can corrupt the device."

De Progress-balk zal nu vol gaan lopen tot 100%.

A6

Vollopen Progress-balk

Wanneer Win32DiskImager klaar is, geeft deze de melding "Write Succesful".

A35

Write Succesful

Win32DiskImager kan nu worden afgesloten door op "Exit" te klikken.

LET OP!! Altijd SD-kaart veilig uit pc verwijderen!!

TOP

SD-kaart veilig uit PC verwijderen

Om de SD kaart veilig uit de pc te kunnen verwijderen, dient de connectie met de kaart te worden verbroken.

Wanneer dit namelijk niet wordt gedaan kan het zijn dat de gegevens op de SD kaart onleesbaar worden beschadigd!

In windows7 gaat dit als volgt:

A7

Hardware veilig verwijderen

Klik op het icoon met de groene bol en witte vink.

Klik daarna op boot { I: } uitwerpen.

A8

- boot { I: } uitwerpen

Bij de melding "Hardware kan veilig worden verwijderd", kan de SD-kaart veilig uit de pc of kaartreader worden verwijderd.

A9

Hardware kan veilig worden verwijderd

TOP

Eerste keer opstarten Raspberry pi SERVER

Nu kan de SD kaart in de Raspberry pi worden gestoken. De Raspberry pi kan van voedingsspanning worden voorzien en voor het eerst gaan opstarten.

A10

Raspberry pi met SD-Kaart

A11

Aangesloten Raspberry pi

Alle lampjes zullen gaan branden en knipperen, dit is het teken dat de Raspberry pi bezig is met opstarten.

A12

Alle lampjes knipperen "bezig met opstarten"

TOP

PuTTy

Inloggen met behulp van PuTTy en op deze manier je Raspberry pi op afstand besturen en/of software installeren.

Met PuTTy kun je op afstand inloggen in je Raspberry pi Server.

Allereerst is het van belang dat je het IP adres van de Raspberry Pi "Server" weet. Als er een monitor en toetsenbord zijn aangesloten op de Raspberry pi, doe je dit als volgt. Type: ifconfig in de terminal deze zal het IP-adres dan als volgt weergeven.

pi@raspberrypi ~ $ ifconfig

A13

ifconfig

Ons IP-adres is dan 192.168.1.100.

Om nu PuTTy te kunnen gaan gebruiken hebben we dit IP-adres nodig om in te kunnen loggen in de Raspberry pi.

A14

PuTTy Configuration

Wanneer je nu op "Open" klikt komt het inlog-scherm naar voren waar wordt gevraagd naar je gebruikersnaam en wachtwoord.

Wanneer je de Raspberry pi voor het eerst opstart zijn de gebruikersnaam en wachtwoord als volgt:

 • Gebruikersnaam: pi
 • Wachtwoord: raspberry
A15

Gebruikersnaam: pi

A15

Wachtwoord: raspberry

TOP

SD-kaart Partitie vergroten

De grote van de partitie van de SD-kaart kan worden aangepast/vergroot door middel van "raspi-config".

Allereerst dient PuTTy te worden gestart en ingelogt met de "pi" gebruiker en het standaard wachtwoord "raspberry".

pi@raspberrypi ~ $ sudo raspi-config

A25

raspi-config

Door met de pijl toetsen "Expand Filesystem" te selecteren zal automatisch de partitie worden vergroot naar de grote van de gehele SD-kaart en zal deze in zijn geheel worden gebruikt.

Na het opnieuw opstarten van de Raspberry pi zal de partitie zijn vergroot.

pi@raspberrypi ~ $ sudo reboot

A26

Partitie instellingen worden doorgevoerd na "reboot"

TOP

Webserver installeren met Terminal PuTTy

Hoe installeren we software met behulp van de terminal, zodat er een website kan worden gedraaid op de Raspberry pi.

Hiervoor is allereerst de HTTP-server of Webserver nodig:

Je kan hier kiezen voor verschillende Webservers bijvoorbeel Apache of Lighttpd.

Ik heb gekozen voor de lichtgewicht Webserver Lighttpd, Apache is over het algemeen zwaarder voor de Raspberry pi.

Lighttpd is gemakkelijk te installeren je doet dit als volgt in de terminal:

pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get -y install lighttpd

A17

Installeren Lighttpd vanuit PuTTy terminal

Na dit commando begint de Raspberry pi gelijk met het installeren van de
Lighttpd-server en zal de server worden gestart.

Nadat Lighttpd is geïnstalleerd is het ook handig om PHP5 te installeren op de Webserver.

Dit gaat als volgt:

Type in de terminal: (De volgorde van installeren is van belang!!!)

pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get -y install php5-common php5-cgi php5

A18

Installeren PHP5 vanuit PuTTy terminal

De fastcgi module zorgt voor het verwerken van de PHP pagina's

pi@raspberrypi ~ $ sudo lighty-enable-mod fastcgi-php

Wanneer alle pakketten zijn geïnstalleerd moeten we Lighttpd herstarten zodat deze de veranderingen door kan voeren.

Dit gaat met het volgende commando:

pi@raspberrypi ~ $ sudo service lighttpd force-reload

A19

PuTTy terminal "force-reload" Lighttpd

A20

Reloading Webserver configuration: lighttpd

Wanneer je nu het ip adres van de { Raspberry pi Webserver } in bijvoorbeeld "internet explorer" (in ons geval: 192.168.1.100) invoert, zal de welkomstpagina van Lighttpd tevoorschijn worden getoverd!!

We beschikken nu over een Webserver!!

A21

Welcome page Lighttpd

TOP

SQLite database installeren met Terminal PuTTy

code

TOP

SQLite database beheren met ...

code

TOP

Bestanden op afstand aanpassen WinSCP

code

TOP

Rechten

Er is nog wel èèn probleem, we zijn nu ingelogd als "pi" en de eigenaar van de www map is root.

De permissie moet worden veranderd om deze map aan te mogen passen.

Dit gaat als volgt:

pi@raspberrypi ~ $ sudo chown www-data:www-data /var/www

Nu geven we de groep de rechten om naar de map te mogen schrijven.

pi@raspberrypi ~ $ sudo chmod 775 /var/www

Als laatste voegen we de "pi" gebruiker aan de groep toe.

pi@raspberrypi ~ $ sudo usermod -a -G www-data pi

Denk hierboven om de hoofdletter G in -G

Om deze wijzigingen uit te kunnen voeren moet de Raspberry pi hierna opnieuw worden opgestart, dit gaat als volgt:

pi@raspberrypi ~ $ sudo reboot

Wanneer de Raspberry pi opnieuw is opgestart kunnen we de map naar al onze wensen aanpassen.

TOP

Aanpassen wachtwoord pi gebruiker

code

TOP

Externe harde schijf mounten

code

TOP

Bestanden delen met Samba

code

TOP